DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Letisko

Modelárske letisko GRAJCIAR
                                                                                                                                                                       
                          
Kontakt:
tel.: 0903 307 142
Konečne nám dorazili unimobunky. Bude na nich veľa roboty, ostane len železná konštrukcia a dostane nové obloženie.


Pripájam ešte nejaké fotky z brigády, keď sa dokončovala studňa.
V sobotu 29.3.2008 sme mali klubovú brigádu ( 1. RC model klub Košice) na našom letisku pri obci Grajciar.
Pracovalo sa na dokončení studne, kde bolo nutné urobiť krytovanie z betónových skruží, aby bola voda na polievanie trávnika na pristávacej ploche.
  
 
 
 
1.RCMKE
Modelársky klub 1. RC MODELKLUB KOŠICE funguje vKošiciach od roku 1999, združuje leteckých modelárov ktorí sa venujú rádiom riadeným leteckým modelom, hlavne motorovým, poháňaným elektromotormi a spaľovacími motormi metylovými i benzínovými. Od sezóny 2006 náš klub využíva vlastné trávnaté letisko nachádzajúce sa pri obci Grajciar. Členovia klubu sa venujú okrem rekreačného lietania na našom letisku aj rôznych modelárskychakcií a zletov, a tiež aj súťaženiu v rámci súťaží organizovaných ako Majstrovstvá SR ale aj medzinárodných súťaží a Majstrovstiev Európy (Európsky pohár).
 
 
  O letisku. Poloha a prístup
Trávnaté letisko sa nachádza cca 300m západne od cesty č.68 (E71) Košice - Seňa v katastrálnom území obce Belža. Pri jazde v smere od Košíc po prejazde obcou Grajciar jepotrebné po 750m odbočiť doprava na asfaltovú cestu so závorou, ktorá sa nachádza presne oproti znače-nej odbočke do Belže. Na ceste je inštalovaná závora MÚ Belža, kľúče majú všetci registrovaní členovia klubu.

GPS: 48°35'8"N 21°15'20"E   Vlastné letisko sa nachádza pod úpätím mierneho vŕšku, je orientované v smere sever-juh, dlhé cca 110m, vlastná VPD je široká cca 50m. Pozdĺž celej dráhy sa nachádzajú priestory pre depo a parkovisko. Vjazd na samotnú plochu letiska je možný v doprovode člena klubu.

Ubytovanie.
K dispozícií je trávnatá plocha cca 300 m2. Možnosť parkovania auta pri stane.  
Parkovanie -približne 30 parkovacích miest pre osobné automobily vo verejnej časti.  
 
Prevádzkový poriadok
1. Priestor modelárskeho letiska je určený výslovne na letecko-modelársku, prípadne raketo-modelársku činnosť.
2. Autá je možné zaparkovať iba na vyhradenom mieste (viď mapka), nie je možné parkovať na príjazdovej ceste v úseku priľahlom k štartovacej dráhe.
3. Pred začatím leteckej činnosti je povinný každý nečlenklubu požiadať o povolenie užívania letiska niektorého z prítomných členov klubu. Ak sa v danom čase na letisku nenachádza žiaden člen klubu, je možnél etisko užívať v súlade so všeobecnými bezpečnostnými ustanoveniami FAI a ZMOSa zdravého rozumu. V prípade, že medzičasom sa na letisko dostaví člen klubu,je nečlen povinný ho bezodkladne požiadať o povolenie užívania letiska.
4. Členovia klubu majú pri využívaní letiska prednosť pred nečlenmi klubu. V prípade, že z dôvodu kapacity letiska, alebo aj iných dôvodov povolenie nebude udelené,nečlen klubu povinný priestory letiska opustiť.
5. Každý člen klubu je zodpovedný za správanie sa svojich hostí, ktorých priviedol na letisko, hlavne za dodržiavanie bezpečnostných ustanovení o pohybe osôb v predpísanom priestore a dodržiavanie čistoty.  Všetci účastníci letecko-modelárskej činnosti sú povinní zachovávať nasledovné pravidlá :  
• Pred začatím lietania musí pilot, ktorý sa chce zapojiťdo leteckej prevádzky, oboznámiť prítomných s jeho používaným kanálom, v prípade duplicity rovnakých kanálov je potrebné dohodnúť spôsob a pravidlá pri ich striedavom využívaní.
• Pilot je zodpovedný za technický stav a spoľahlivosť ním používaného modelu, je povinný pred štartom preveriť jeho technický stav a prípade zistených nedostatkov je povinný ich pred štartom odstrániť.  
• Pilot je povinný pred každým štartom a pristatím upozorniť ostatných pilotov, ktorí sa nachádzajú v letovom priestore štartovacej dráhy.
• Pilot je povinný dodržovať priestor lietania tak, aby nedošlo k ohrozeniu ostatných osôb na letisku alebo na príjazdovej ceste. Je prísne zakázané lietať v priestore západne od trávnatej plochy dráhy letiska,nad priestorom vyhradenom pre parkovanie vozidiel a pohyb osôb. V prípadejedného porušenia bude pilot na túto skutočnosť upozornený, v prípade opakovaného porušenia bude pilotovi zakázané lietať do konca dňa.
• Všetky osoby sú povinné zachovávať čistotu v celých priestoroch letiska, pri odchode dôkladne po sebe upratať.  Ďakujeme a prajeme pekné zážitky!     Predsedníctvo 1.RCMKE    12.02.2009 -
 
Mojím domovským letiskom je letisko 1.RCMKE .
Mám to šťastie, že sa nachádza 1200m od môjho bydliska.  Jedná sa o trávnatú plochu, ktorú sa snažíme udržiavať, no stále bojujeme s veľkým problémom a tým je nízky počet členov.
Niekedy na prelome storočí sme diskutovali o probléme asfaltových letísk, že to raz niekto kúpi a pod. a nebudeme tam mať prístup a tým pádom vznikne problém č.1 - kde vlastne ísť lietať??? Píše sa rok 2009 a na niektoré plochy je fakt obmedzený prístup a čo je najhoršie-sú znečistené družstevníkmi (viď nižšie fotku Top Stára - prebitý poťah na krídle a VOP) a stávajú sa z nich cvičiská pre začínajúcich adeptov autoškoly. Preto si uvedomujem túto skutočnosť a vážim si tvorcov tohto projektu, pretože niet nad súkromné letisko, kde vám nehrozí pri pristátí stret s autom na dráhe, ktoré ste nestihli v tom zmätku zaregistrovať, nebudú vás obmedzovať roľníci ani domorodci, že sa nemôžu dostať na svoje políčko ale to najkrajšie je nedeľňajšie  polietanie, posedenie, grilovanie,... .
Pre viac informácií som si dovolil použiť časť propagačného materiálu, ktorý hovorí za všetko a pripravil ho náš predseda Martin. (viac je na klubovej stránke.)Modelárske letisko GRAJCIAR
                         
 
 
                                                         
                                                   
 
 
aktualizováno: 06.09.2022 13:49:24